Domů / Bible o době konce / Falešný kristus

Falešný kristus

Před skutečným příchodem Ježíše Krista budou na světě také falešní mesiášové, kteří se budou za Ježíše Krista vydávat. Skutečný Ježíš Kristus, Syn Boží, však přijde ve velké slávě z nebe, nedotkne se země a jeho příchod bude viditelný pro všechny lidi světa.

1 Tesalonickým 4:16-17
Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. B21

Matouš 24:4-5
Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl.
Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: `Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. B21

Matouš 24:23-27

Kdyby vám tehdy někdo řekl: `Hle, Mesiáš je tu!´ anebo: `Tady je!´ nevěřte.
Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.
Hle, řekl jsem vám to předem. Řeknou-li vám: `Pohleďte, je na poušti!´ nevycházejte; anebo: `Hle, je na tajném místě,´ nevěřte.
Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ. B21

Matouš 24:30
Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. B21

Matouš 26:64
„Sám jsi to řekl,“ odpověděl mu Ježíš. „Říkám vám ale, že napříště uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet na nebeských oblacích.“ B21

Zjevení Janovo 1:7
Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen. B21

Mnozí falešníci se již na světě objevují, někteří však příchod teprve chystají.
Příklady zde:
www.znamenicasu.cz nebo www.neuveritelneodhaleni.cz

Nahoru

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Nastavení vašeho prohlížeče podporuje "cookies" pro optimalizace vyhledávání.

Zavřít