Domů / Bible o době konce / Nárůst vědomostí a poznání

Nárůst vědomostí a poznání

Daniel 12:4

Překlad ekumenický
A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží.“

Překlad Bible 21
Ty Danieli, však ta slova zachovej v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední čas. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste.

Naplněním tohoto proroctví je pochopení do té doby zapečetěné části knihy Daniel, zejména pochopení událostí, které se vztahují k době konce a oznamují blížící se druhý příchod Ježíše Krista. Jedná se především o koncec proroctví o 2.300 večerech a jitrech. To končí rokem 1844, ve kterém začíná tzv. předadventní soud. Při druhém příchodu musí být logicky rozhodnuto, kdo bude a kdo nebude zachráněn.

V tomto období (konec 18. a začátek 19. století) povstává hnutí, kterému Pán rozpečeťuje význam proroctví. Jednou z nejznámějších osobností povolaných k hlásání přítomné pravdy byl William Miller nebo Joseph Wolff. Poprvé se svým učením vystoupil v roce 1831 a o dva roky později se stal baptistickým kazatelem.

Další úrovní naplnění tohoto proroctví je také rozmach všeobecného poznání nastartovaného  Průmyslovou revolucí.
Např. v roce 1832 vyrobila firma Singers svůj první šlapací šicí stroj a po roce 1800 byla vynalezena parní lokomotiva, za jejíhož tvůrce je považován Angličan Richard Trevithick, a přibližně ve stejné době sestrojil Američan Robert Fulton první parní loď.
Ve 30.letech 19. století už bylo možné díky telegrafu posílat zprávy na dálku.

Nahoru

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Nastavení vašeho prohlížeče podporuje "cookies" pro optimalizace vyhledávání.

Zavřít