Domů / Bible o nové zemi

Bible o nové zemi

Izajáš 65:17
Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet. B21

Žalmy 37:11
Pokorní ale obdrží zemi, rozkoš naleznou v hojnosti pokoje. B21

Zjevení Janovo 21:4
On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“ B21

1 Korintským 2:9
Ale jak je psáno: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“ B21

Izajáš 65:25
Vlk a beránek se budou spolu pást, lev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada bude prach. Už žádná zloba, už žádná záhuba nikde na celé mé svaté hoře, praví Hospodin. B21

Izajáš 33:24
Nikdo z obyvatel neřekne: „Jsem nemocen.“ Lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna nepravost.

Zjevení Janovo 21:1
Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo. B21

Zjevení Janovo 21:3 
A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,

Bůh v Bibli zaslibuje, že nová země bude krásná. Jak hodně?
To nevíme, ale lecoc napoví zkušenost, jak krásně stvořil již tuto zemi.

Nahoru

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Nastavení vašeho prohlížeče podporuje "cookies" pro optimalizace vyhledávání.

Zavřít