Domů / K zamyšlení / Je důležité budovat svůj charakter?

Je důležité budovat svůj charakter?

Budování charakteru je důležitým prvkem duchovního růstu každého křesťana.
Ellen Gould White napsala: „Budování charakteru je nejdůležitější práce, jaká kdy byla lidem svěřena a nikdy předtím nebylo jeho usilovné studium tak důležité jako nyní. Výchova str. 195

Seminář na toto téma je k dispozici na stránkách www.revivalseminars.org
Zde naleznete slovensky otitulkovaná videa a přepisy přednášek.


Z moci Ducha Božího máme usilovat o charakter Pána Ježíše Krista. Důvodů je celá řada.

Související texty:

  • 1 Korintským 6:9 – 10
    Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.

Ellen Gould White napsala:
Kristovým toužebným přáním je, aby mu byl jeho lid podobný. Když se na jeho následovnících dokonale projeví Kristova povaha, tehdy přijde, aby je přijal jako své vlastnictví. Předností každého křesťana je nejen radostně očekávat příchod Páně, ale také jej uspíšit. Kdyby všichni, kteří vyznávají jeho jméno, přinášeli ovoce k jeho chvále, jak rychle by to bylo na celém světě zaseto zrno evangelia. Poslední velká žeň by rychle dozrála a Kristus by přišel, aby sklidil svou drahocennou úrodu.  (COL 69, 1900)

Chceš-li být svatým v nebi, musíš být nejprve svatým na zemi. Charakter, který jsi získal v tomto životě, se smrtí ani zmrtvýchvstáním nezmění. Vyjdeš z hrobu se stejnými sklony či touhami, jaké jsi projevoval doma či ve společnosti. Ježíš při svém příchodu nezmění charakter lidí. Dílo proměny musí být vykonáno nyní. (13 MR82, 1891)

Více  o tom, zda Boží lid může svým postojem urychlit druhý příchod Pána Ježíše, naleznete ZDE

Nahoru

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Nastavení vašeho prohlížeče podporuje "cookies" pro optimalizace vyhledávání.

Zavřít