Domů / Morální stav / Okultismus a elity světa

Okultismus a elity světa

Dnes už není tajemstvím, že mocní tohoto světa připravují Nový světový řád, potažmo jednu světovou vládu.
Pro mnohé však bude překvapením, že světové elity v mnoha případech praktikují okultní rituály.

Okultní rituály a homosexuální hrátky v Bohemian Grove
Ve videu uvidíte, že do Bohemian Grove jezdily a jezdí elity elit – například německý kancléř, člen nejvyššího soudu USA, řada amerických prezidentů, britských ministrů, nebo např. hollywoodská elita. To, co se zde mj. praktikuje, však překvapí mnoho lidí.  Například obětní rituál, při kterém je zapálena replika lidského těla před sochou Molocha!?

 

To, co jste viděli, je pro křesťany, kteří vše porovnávají s Biblí, jasným potvrzením biblických zpráv. Pro ty, kteří v biblického Boha nevěří, bude zřejmě velkým překvapením, že některé světové elity provozují duchovní pohanské rituály.
Ať tomu věříme, nebo ne, někteří mocní tohoto světa těmito praktikami uctívají svého pána.
Ale Bůh Stvořitel to není.


Jak to souvisí s biblickými zprávami?

Moloch – pohanský bůh (satan, d’ábel)
Již v Bibli se můžeme dočíst, že uctívání model, mezi které patří i Moloch, měl Hospodin v ohavnosti.  Jeho uctívání vyžadovalo lidské oběti a zvláště pak děti. Tyto oběti pak byly páleny na oltářích.

Proč by někdo měl obětovat satanovi?
Když satan pokoušel Ježíše Krista, nabízel mu všechna království světa.
Matouš 4:9  a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“
Je tedy zřejmé, že satan má možnost tento svět dočasně a v omezené míře ovládat a rozdělovat na něm jak moc, tak majetek.

Není to konspirační teorie?
Je to konspirační realita! Spiknutí a manipulaci však realizují mocní tohoto světa proti obyvatelstvu a především proti Ježíši Kristu!

Žalmy 2:2
Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: B21

Prorok Ellen Gould White napsala:
…Temná moc připravuje poslední velkou scénu tohoto dramatu – satan přichází jako Kristus a působí se vším svodem nepravosti v těch, kteří se sdružili v tajná společenstva. Ti, kteří povolují vášni po sdružování, uskutečňují plány nepřítele….
8T27

Co bude následovat?
Všechna tajná (okultní) společenstva připravují půdu pro ekonomické, politické a náboženké sjednocení světa proti Ježíši Kristu. Vše pod taktovkou jejich mistra – satana. Svět čeká nová celosvětová diktatura a příchod falešného krista – satana.

Tuto hrůzu nakonec ukončí druhý příchod skutečného Ježíše Krista.

Nahoru

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Nastavení vašeho prohlížeče podporuje "cookies" pro optimalizace vyhledávání.

Zavřít