Domů / K zamyšlení / Proč je tolik zemětřesení?

Proč je tolik zemětřesení?

Ježíš Kristus řekl, že v době před jeho druhým příchodem budou „zemětřesení na mnoha místech“ viz Matouš 24. kapitola. Navíc ze stejné kapitoly víme, že tyto „bolesti“ budou jako porodní – tedy budou stále častější a silnější. Ale čím to je, že je tolik zemětřesení?

Dnes už celý svět nepochybuje o tom, že počet zemětřesení se zvyšuje, stejně jako jejich intenzita – viz grafy na pravé straně webu. Poslední velká zemětřesení v Indonésii a Mexiku ukazují, že trend bude pokračovat přesně, jak je uvedeno v Bibli.

Mnoho lidí však z těchto pohrom obviňuje Boha. Boží charakter je napadán a očerňován. Za tímto falešným obviňováním stojí satan, který chce, aby lidé viděli Boha jinak, než jaký ve skutečnosti je. O tom jaké je Bůh, si můžete přečíst ZDE.

Ale, kdo za to může?

Pro mnohé bude překvapením zpráva Geologického ústavu Spojených států. Ta uvádí, že mezi těžbou ropy a plynu a zemětřeseními ve středozápadní části země zřejmě existuje přímá souvislost. Zpráva např. ZDE, nebo ZDE.
Znamená to tedy, že se lidé svým chováním mohou podílet i na vzniku zemětřesení. A to nejen těžbou nerostných surovin. Co třeba více jak 2000 jaderných pokusů?

Také satan je je zodpovědný za přírodní katastrofy a dává si velmi záležet na tom, abychom zlo, které páchá, připočetli samotnému Bohu.

Ellen Gould White ve své knize Velké drama věků napsala:
Satan se lidem představuje jako velký lékař, který umí vyléčit všechny jejich nemoci, přitom však nemoci a neštěstí přináší, až se celá velká města mění v trosky a poušť. Působí i dnes. V neštěstích a pohromách na moři i na souši, ve velkých požárech, v pustošivých vichřicích, v hrozných krupobitích, v bouřích, zátopách, záplavách, zemětřeseních, na všech místech a tisícerými způsoby projevuje svou moc. Ničí úrodu, což má za následek hlad a bídu. Znečišťuje vzduch smrtelnou nákazou a tisíce lidí pak umírají. Tyto katastrofy budou stále častější a rozsáhlejší. Rány přijdou na lidi i zvířata. „Truchlit, vadnout bude země… Nejvznešenější z lidu země budou chřadnout. Zhanobena je země svými obyvateli, neboť přestoupili zákony, změnili nařízení, porušili věčnou smlouvu.“ (Iz 24,4.5)
Celá kapitola/kniha

Bůh je láska a jedině Boží milost v této chvíli ještě drží „větry“ (Zj 7,2), které dopadnou na zem v plné síle. Jsou drženy do doby, než bude zapečetěn Boží lid.
A co my a Boží pečeť?

 

Nahoru

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Nastavení vašeho prohlížeče podporuje "cookies" pro optimalizace vyhledávání.

Zavřít