Domů / Falešná učení / Rick Warren: muslimové a křesťané uctívají stejného Boha

Rick Warren: muslimové a křesťané uctívají stejného Boha

Rick Warren je baptistický pastor, zakladatel sboru Saddleback Church ve městě Lake Forest v Kalifornii. Americké prestižní časopisy (např. Time či U.S. News and World Report) jej v posledních letech opakovaně zařazují mezi nejvýznamnější světové náboženské vůdce a nejvlivnější Američany.

Warren již delší dobu podporuje tzv. Chrislam (sjednocování křesťanství a islámu) nově také pomocí hnutí, které se neoficiálně nazývá Královská cesta. Warren sestavil soubor teologických principů, které mají dokázat, že křesťané a muslimové uctívají stejného Boha!? Více např. ZDE, nebo ZDE

Např. v únoru 2011 se USA např. uskutečnil Víkend ekumenického smíření, v rámci kterého se v presbitariánském sboru v Houstonu v lavicích modliteben objevil vedle Bible také Korán. Obsahem nedělní školy byl prorok Mohamed.

Poznámka:
Každý má svobodnou vůli věřit tomu, čemu chce, ale každý z nás se také bude zodpovídat samotnému Bohu ze svých činů. Tím spíše duchovní vůdci, kazatelé, jejichž vliv je podstatně větší, tedy nutně i jejich zodpovědnost za ovečky, které jim byly Bohem svěřeny.

Pan Warren je velmi vlivným křesťanským vůdcem a pokud se nazývá křesťanem, musí logicky vycházet z Bible, Božího slova, které říká:

 • Exodus 20:2
  „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
  Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
 • Izajáš 45:21 
  …. Kdo to od pradávna ohlašoval? Kdo to oznamoval předem? Cožpak ne já, Hospodin? Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne.
 • Marek 12:32 – 33
  I řekl mu ten zákoník: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho;  a milovati jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary.“

Kdyby bylo více bohů a více cest do nebeského království, proč by za každého z nás musel zemřít Ježíš Kristus? Proč by samotný Bůh obětoval tuto drahocennou krev za hříšného člověka, kdyby to nebylo třeba?

To, co zde propaguje Rick Warren, je další ukázka učení rostoucího duchovního Babylonu.
Není se však čemu divit, protože Ježíš Kristus nám oznámil dopředu, že falešná učení zaplaví svět před Jeho druhým příchodem a že učedníci mají dávat pozor na to, aby je někdo nesvedl.

Přicházející falešný Kristus přesně těchto falešných nauk využije. Jedním z „kandidátů“  je Maitréja. Dle slov jeho mluvčího, pana Benjamina Creme, má být Maitréja univerzálním mistrem, kterého očekávají všechna náboženství – pro křesťany má být Ježíšem Kristem, pro židy Mesiášem, pro hinduisty Krišnou, pro muslimy přijde jako Imam Mahdi atd. Viz video dole.

Bůh nás prostřednictvím svého proroka Ellen White informoval také o tom, že tento falešný Kristus přijde ještě před ukončením doby milosti a bude velmi apelovat na svěcení neděle. Boží lid však sveden nebude, protože ví, že skutečný Ježíš Kristus svou sobotu nezrušil a při svém návratu se země nedotkne!

Hnutí New Age opět projevuje svou sílu, která sjednocuje – avšak proti skutečnému Ježíši Kristu – Stvořiteli.

Za zmínku Stojí také fakt, že Rick Warren je členem Rady pro mezinárodní vztahy (CFR) – mocné globalistické organizace. Čestným předsedou CFR je David Rockefeller.

Nahoru

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Nastavení vašeho prohlížeče podporuje "cookies" pro optimalizace vyhledávání.

Zavřít