Domů / Vliv okultismu / Web Tajemství hudby
Web Tajemství hudby

Web Tajemství hudby

Hudba je úžasný dar, který byl Bohem dán člověku. Jako všechno na tomto světě, se i ona dá použít k ušlechtilým cílům anebo hanebně zneužít. Hudba tedy není neutrální médium. Co posloucháme a čím se zabýváme, ovlivňuje naše myšlenky, charakter a jednání.

Každý rozumně uvažující člověk může rozpoznat, že naše společnost vykazuje symptomy zanikající civilizace. Všude kolem sebe vidíme důkazy rozmáhajícího se zla. Věříme, že to všechno je součástí kosmického boje sil dobra a zla. Boha a dobrých andělů na jedné straně a satana a padlých andělů na straně druhé. Každý člověk spolupracuje s jednou či druhou stranou, podle toho jakým stylem života žije. My se jednoznačně snažíme žít, pracovat a jednat podle principů království Ježíše Krista. Jsme jeho vojáci. Snažíme se odhalit masku nepříteli spasení a přispět k tomu, aby se každý člověk mohl správně rozhodnout. Hudební průmysl je z velké části v rukou nepřítele, stejně jako průmysl filmový. Satanova filosofie je téměř všudypřítomná.

Už sama hesla „sex, drugs & rock ‘n’ roll“ vyjadřují morální dekadenci lidské rasy, která byla původně stvořena k Božímu obrazu. Satan ničí Boží obraz v člověku tím, že v něm podporuje zlé, sobecké sklony. Hudba je jednou z jeho nejmocnějších zbraní. A protože doba pokročila jeho působení v hudebním průmyslu je čím dál tím více zřetelnější. Okultní symboly jsou všudypřítomné. Je to jeho podpis. Naše stránky mají posloužit lidem k tomu, aby získali pokud možno objektivní informace o lidech, kteří řídí hudební průmysl. Přejeme si, aby si každý člověk uvědomil, že žijeme ve válce, kde už je však rozhodnuto o vítězi. Tím vítězem je Ježíš, který si přeje, aby jsi poznal pravdu a získal život věčný.
Tolik ukázka z textu na Tajemství hudby.cz.

Poznámka webu Doba konce.cz
My, křesťané, jsme selhali v mnoha ohledech a jedním z nich je jasná definice a varování před božím i lidským nepřítelem – satanem (ďáblem).

Web Tajemství hudby svým obsahem ďáblovy praktiky odhaluje, je tedy zřejmé, že bude budit velmi rozdílné reakce, které budou do určité míry dány znalostmi a také duchem, jenž člověka ovládá.

Míra informací na tomto webu je velmi hutná, což je částečně dáno našim selháním. Pokud bychom jako křesťané v čele s kazateli dostatečně a hlavně průběžně informovali o nebezpečích a strategii tohoto superinteligentního nepřítele s jasným poukázání na jedinou možnou ochranu a správnou cestu – Ježíše Krista, nebylo by třeba dohánět to, co bylo zanedbáno.

Pravděpodobný argument proti stránkám bude ten, že se nepřítelem zabývat nemáme. Tento postoj je však naivní a spíše svědčí o nepochopení vážnosti situace. Celá Bible hovoří o sporu dobra a zla, o boji proti satanovým nástrahám a hlavně o tom, jak můžeme díky Pánu Ježíši Kristu obstát.

Duch prorocký říká: „Satan nás svírá ze všech stran a jestliže nebdíme a nemáme otevřeny oči, abychom viděli jeho lest a jeho nástrahy a jestliže nejsme cele oblečeni Boží výstrojí, budeme zasaženi ohnivými šípy zlostníkovými. Ve Slově Božím jsou obsaženy mnohé vzácné pravdy, ale je to „přítomná pravda“, kterou teď stádce potřebuje“. E.G.W., EW, strana 63

Varovali bychom své známé před nebezpečím? Varovali bychom své bratry před nebezpečím? A co své děti? Určitě ano, pokud je milujeme opravdovou láskou.
Jak ale chceme varovat, pokud nepoukážeme na nebezpečí v jeho plné síle?

Tajemství hudby se právě o toto varování snaží. Ostatně posuďte sami:

www.tajemstvihudby.cz

Nahoru

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Nastavení vašeho prohlížeče podporuje "cookies" pro optimalizace vyhledávání.

Zavřít