Biblické zprávy hovoří o tom, že Ježíš Kristus přijde na tento svět podruhé. Tzv. druhý příchod bude ale v mnoha ohledech jiný než ten první. Ježíš přijde ve velké slávě s Otcem a zástupy andělů. Přijde ukončit dějiny tohoto světa tak, jak je známe. Bude ukončeno zlo, nemoci, smrt. Nastoleno bude království založené na lásce, respektu a spravedlnosti.

Druhému příchodu Ježíše Krista bude předcházet nelehké období, ve kterém se v plnosti projeví zlo. Jednak ovládané z duchovních sil ďáblem a samozřejmě realizované lidmi. Na mnoha úrovních budou problémy, které se budou stupňovat.

Ježíš Kristus tuto dobu přirovnává k porodním bolestem, po kterých přichází Boží království.

V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize.

Daniel 12,1