Doba konce je výraz, který se objevuje v biblické knize Daniel na několika místech. Označuje dobu, ve které se nacházíme dnes my.

Bible je plná proroctví, která se věnují dnešní době. Tento web má za cíl poukázat na světové dění, nabídnout k tomu i duchovní souvislost a motivovat k přemýšlení o současném dění.

Přišel tedy tam, kde jsem stál; zatímco přicházel, byl jsem ohromen a padl jsem tváří k zemi. Řekl mi: „Pochop, lidský synu, že to vidění se týká doby konce.

Daniel 8,17

A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží.

Daniel 12,4

Řekl: „Jdi, Danieli, tajuplná a zapečetěná budou ta slova až do doby konce.

Daniel 12,9