A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce.
Mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží. Da 12,4

JIŽ BRZY!